Ställ din fråga.

Frågor & Svar om Burma / Myanmar.

Är NCUB detsamma som NCGUB?

Nej, faktiskt inte men det medges att likheten kan vålla problem.
NCGUB är en akronym för National Coalition Government of the Union of Burma, den så kallade exilregeringen baserad i Washington och bestående av personer tillhörande den etniska majoriteten Burmanerna valda av folket i maj 1990 och av Väst ansedd som lagliga representant för landet.
NCUB är en organisation som förutom medlemmarna från NCGUB även
består av ledare från andra grupper, till exempel de etniska minoriteterna som inte fick delta i valen 1990.
Det har länge pratats om att NCGUB skulle släppa in även representanter för de etniska minoriteterna i ”exilregeringen” men så har ej ännu skett.

Varför envisas Burma Center med att skriva Myanmar i nyheterna i stället för Burma?

Namnet kan vålla viss irritation, det medges, speciellt som delar av oppositionen och aktiviströrelsarna utomlands ser det som att favorisera militärdiktaturen. Vi förutsätter dock att de flesta som läser våra nyhetssummeringar är tillräckligt insatta för att förstå att Burma och Myanmar i praktiken står för samma sak.Orsaken till att det ofta står Myanmar i nyhetssummeringarna är främst för att det används av de flesta av våra källor.
Myanmar är trots allt landets officiella namn (och har varit så på burmesiska i åtminstone ett sekel). Det fick namnet Burma av britterna under kolonialtiden, uppkallat efter majoritetsfolket Burmanerna (Bumma). Militärjuntan ändrade sedan det officiella namnet efter sitt tillträde 1988 från Burma till Myanmar även internationellt. Skälet som gavs då var att namnet skulle representera alla folk i landet och inte bara majoritetsfoket. Burmeser inne i landet bryr sig i allmänhet inte särskilt mycket då de alltid sagt ”Myanma” på egna språket.
Namnfrågan har tyvärr fått orimligt stort utrymme i debatten. Burma Center talar i regel om ”Burma” (även vid samtal med representanter för regimen) och det har aldrig vållat några problem.

Varför ställer inte Burma Center upp på internationellt fördömande av militärjuntan?

Burma Centers ambition är enligt stadgarna objektiv bevakning av och information om Burma. Det innebär inte att vi som jobbar med det inte har egna privata åsikter. Men efter att ha varit involverade i den mycket komplicerade problematiken i decennier inser vi att ingenting är svart eller vitt vad gäller Burma. Vår uppgift är således att, genom så noggrann forskning och så sanningsenlig information som möjligt, göra livet drägligare främst för folket inne i Burma. Burma Center tar inte förbehållslöst ställning varken för eller emot militärjuntan, även om vi kritiserar många av dess handlingar. Detsamma gäller vårt agerande gentemot den etablerade oppositionen. Vi vill naturligtvis också se ett demokratiskt Burma på sikt, där mänskliga rättigheter för alla respekteras, men anser att medvetenhet, öppen konstruktiv dialog och kompromissvilja är bättre än pajkastning, desinformation och olika former av utpressning.

Varför anger media huvudstaden till Rangoon, Yangon, Naypyitaw, Nay Pyi Daw eller Pyinmana?

Huvudstaden i Burma var tidigare Rangoon, landets största stad. Dess namn är på burmesiska Yangon och det är fortfarande landets huvudsakliga centra för så gott som allt annat än den statliga administrationen.
För ett par år sedan beslöt sig militäruntan för att skapa en helt ny huvudstad i ödemarken ungefär mitt i landet. Närmaste tidigare kända ort i närheten var Pyinmana, ett centrum för timmerhandeln och belägen på huvudvägen mellan Yangon och Mandalay.
Den nya administrativa huvudstaden heter Naypyitaw eller Nay Pyi Daw. Att den brukar stavas olika beror helt enkelt på att den som skriver ner namnet från det burmesiska uttalet uppfattar det olika. Detsamma gäller för de flesta namn på personer, orter mm översatta från burmesiskan.