Myanmar / Burma.

Myanmar, eller som de flesta västerlänningar kallar det Burma, är för utomstående ett pussel. En blandning av hundratals olika etniska kulturer och traditioner; alla så viktiga att bevara men ändå så vitala att samverka i en gedigen union där fundamentala mänskliga rättigheter för alla respekteras.

Trots att Myanmar internationellt anses som ett fattigt land så är det oerhört rikt på naturtillgångar.

Vad gäller ”fakta” om ett av tradition så stängt och hemlighetsfullt samhälle är detta också till viss del baserat på spekulationer. Burma Center har i våra sammanställningen utgått från inhemsk och internationell statistik samt inte minst egen forskning.

Jordbruksland

Myanmar är till stor del ett jordbruksland med mycket näringsrik mylla. Nära 15 procent av landets yta beräknades 2005 lämpat för jordbruk men bara 1,3 procent användes permanent till grödor, viket trots allt var en ökning från 0,97 procent 2001. Konstbevattnad areal beräknades 2003 till 18700 kvadratkilometer, även det en ökning från 1998 års 15900 kvadratkilometer. Genom modernare teknik och subventioner från bland annat Kina har dessa ytor de senaste åren kunnat utökas ytterligare.

Ris är den huvudsakliga grödan och under kolonialtiden var Burma en av världens största risexportörer. Bönor och baljfrukter odlas allt mer och på senare tid har odling av oljepalmer introducerats liksom kaffeplantager. Oljan behövs för att minska importberoendet av matoljor ock kaffet är delvis en ersättningsgröda för tidigare opiumodlare. Opiater har traditionellt producerats i Shanstaten, både till medicinskt bruk och illegalt. Gummiplantager finns framför allt i de sydostligaste delarna. Fisket är av stor betydelse i Myanmar, främst i havet men även i floderna och Inle Lake. Fisk, räkor och andra fiskeriprodukter är stora exportvaror.​

Naturtillgångar i Burma / Myanmar

Myanmar är mycket rikt på naturtillgångar och exportör av tropiskt timmer från stora skogsområden, framför allt teak där landets export är världsledande. Bland mineraler finns tenn, koppar, bly, zink volfram samt ädla metaller som guld. Myanmar är berömt för sin jade, sina safirer och inte minst sina rubiner. Ungefär 90 procent av alla rubiner på världsmarknaden kommer härifrån. Marmor och kalksten bryts också industriellt Förutom allt detta är landet rikt på vattenkraft, något som tidigare utnyttjats i liten omfattning men som nu till och med håller på att bli en viktig exportvara. Framför allt har mycket lovande stora fynd av olja och naturgas gjorts i Bengaliska viken de senaste åren, numera Myanmars största exportvara.

Klimat i Burma / Myanmar

Burma sträcker sig från Himalaya i norr ned till tio grader norr om ekvatorn så klimatet varierar en del. Man kan dock säga att det i allmänhet är vad som kallas ett tropiskt monsunklimat. Mulna, varma och fuktiga somrar med mycket kraftigt regn under sydvästmonsunen mellan slutet av maj till och med september. Mindre moln, sporadiskt regn, milda temperaturer och lägre luftfuktighet under vinterns nordostmonsun mellan december och april. På många håll i landet, speciellt i sydligare delar, kan det bli mycket varmt strax innan sydvästmonsunen. Samtidigt kan det bli ganska kallt norrut och i högt belägna områden söderut under oktober-november. November till och med januari anses vara den tid på året som bäst kan jämföras med en solig svensk sommar.

Naturkatastrofer i Burma / Myanmar

Myanmar har drabbats av flera mycket destruktiva jordbävningar. Speciellt förödande har dessa varit för många av landets historiska minnesmärken. Senaste större jordbävningen, 7 på Richterskalan, inträffade i mars 2011 i södra Shanstaten. Efterskalv inträffar fortfarande när detta skrivs och kan kännas långt in i Thailand, Kina och Laos.

Även delar av Myanmars kust drabbades av tsunamin efter jordbävningen i Indiska Oceanen 2004. Skadorna blev dock långt ifrån lika förödande som i Indonesien, Indien och Thailand.

En betydligt större katastrof var cyklonen Nargis som drog fram genom Irrawaddydeltat i början av maj 2008 och nådde ända fram till Yangon.
Sedan dess har ytterligare en cyklon, Giri i oktober 2010, ställt till med stor förödelse i delar av Rakhinestaten .

Myanmar drabbas hårt av översvämningar och jordskred är vanliga under regnperioden, speciellt kanske då i augusti och september. Tidvis drabbas också delar av landet av längre perioder svår torka.

Miljöhot i Burma / Myanmar

Den kanske största hotet mot Myanmars miljö är skövlingen av landets skogar. Visserligen ska i i stort sett de gamla reglerna från kolonialtiden om hållbart skogsbruk gälla, men dessvärre verkar de inte efterlevas i större utsträckning. Speciellt är den illegala avverkningen ett stort problem. Skövlingen innebär även att matjorden spolas bort av regnen och sand förs med vattendragen ut i havet där de begraver korallrev och skaldjurshabitat. Föroreningar i luften, marken och vattnet, till stor del orsakade av industrier, är ett annat stort miljöhot, även om myndigheterna under senare år åtminstone visat en vilja att ta tag i problemet. Bristande sanitet och vattenrening bidrar till spridningen av sjukdomar. Trafiken har ökat markant i landed, speciellt användandet av lätta motorcyklar vars utsläpp vållar problem speciellt i näst största staden Mandalay Burma har ratifierat en mängd internationella överenskommelser inom möljöområdet, som till exempel biologisk mångfald, klimatförändringar (bland annat Kyotoprotokollet), bevarande av utrotningshotade arter, skydd för ozonlagret, förorening från fartyg, samt överenskommelser rörande tropiskt timmer.